Vad vet du om barnkonventionen?

Svara på frågorna och få grepp din kunskap. Använd SKL:s vägledning ”Gör barn starkare” om du vill lära dig ännu mer och få stöd i arbetet med barns rättigheter. Lycka till!

Barn

STARTA HÄR

Starta här

Eftersom barnkonventionen inte är lag i Sverige är den att betrakta som en rekommendation till oss som arbetar i kommuner, landsting och regioner.

Falskt – Sverige har ratificerat barnkonventionen och ska därför följa den på alla samhällsnivåer.

Alla FN:s medlemsstater har gått med i barnkonventionen.

Falskt – USA har signerat men inte ratificerat.

Barnkonventionen gäller bara barn som är födda i Sverige.

Falskt – Barnkonventionen gäller alla barn som vistas i Sverige.

Varje kommun/landsting/region måste fatta ett eget beslut om att arbeta enligt konventionen för att den ska gälla just där.

Falskt – Det är inte nödvändigt eftersom staten ratificerat konventionen, däremot har det blivit praxis i Sverige att göra så.

Barnkonventionen ger barn rätt att bestämma om sina egna liv.

Falskt – Artikel 12 handlar inte om självbestämmande utan om delaktighet och inflytande.

Den myndighet som ska bevaka att barnkonventionen efterlevs i Sverige är Barnombudsmannen.

Sant – Det regleras i lag om Barnombudsman SFS 1993:335 §2.

Rättigheterna i barnkonventionen medför även att barn har skyldigheter.

Falskt – Mänskliga rättigheter är inte villkorade. Skyldigheter regleras i lagstiftning.

Jag måste kunna innehållet i de olika artiklarna för att kunna tillämpa dem i mitt arbete.

Sant – Om man inte vet vilka rättigheterna är så kan man inte tillämpa dem bland barnen.

Jag arbetar med barn, därför tillämpar jag barnkonventionen automatiskt.

Falskt – Konventionen är mänskliga rättigheter och inte samma sak som att arbeta med barn.

Rätten att säga sin mening (artikel 12) är en medborgerlig och politisk rättighet som ska genomföras oavsett ett lands ekonomiska resurser.

Sant – Alla medborgerliga och politiska rättigheter ska genomföras oavsett ett lands ekonomi.

Enligt barnkonventionen är man barn från det man föds till den dag man fyller 18 år.

Falskt – Nationell lag avgör när man blir barn, i Sverige är det i 23:e graviditetsveckan.

Du hade 3 rätt av 11.

Tack för att du gjorde testet! Om du fyller på kunskapsluckorna kan du förverkliga barnkonventionen fullt ut.

Prenumerera på nyhetsbrevet. Du får inspiration, tips och kunskap om vad du kan göra och hur andra har gjort.

> Prenumerera här

Skicka testet vidare till andra som du tycker ska pröva sin kunskap:

Skickat!